Vem ställde den första frågan?

En naturlig startpunkt när vi talar om frågor är att undersöka hur frågor förhåller sig till det mänskliga. Frågeforskningen är ett litet område, men en av de mest intressanta bidragen på detta område berör just denna fråga. Det är professor Joseph Jordanias tänkvärda bok “Who asked the first question?”. Professor Jordania har fördjupat sig i … Läs mer